Jerzy Salachna urodzony w 1963 r. w Bielsku-Białej, zawód rzeźbiarz w drewnie. Od 1985 r. prowadzę działalność gospodarczą – rzeźbiarstwo w drewnie. Posiadam tytuł mistrzowski zdobyty w Bielskiej Izbie Rzemieślniczej w roku 1989. Realizuję każdy temat rzeźbiarski w drewnie. Do roku 2000 zajmowałem się głównie płaskorzeźbą, obecnie prace moje to również rzeźba pełna do rozmiarów monumentalnych. Zapraszam do zapoznania się z galerią i zachęcam do kontaktu.