Rzeźbiarstwo w drewnie

Jerzy Salachna
ul. Biedronki 15
43-300 Bielsko-Biała

jsrzezba@wp.pl

tel. 601-276-036